Medycyna estetyczna Warszawa – VIVA DERM

Marta Żelisko

dyrektor VIVA-DERM 

Osoba kluczowa dla VIVA-DERM, z długoletnim doświadczeniem, związana z firmą niemalże od początku. Zarządza, nadzoruje i koordynuje jej pracę. Jest odpowiedzialna za finanse, działania promocyjne, audyty wewnętrzne, zarządzanie zasobami ludzkimi, a także czuwa nad sprawnym funkcjonowaniem VIVA DERM. Szeroką wiedzę praktyczną wspiera teorią uzyskaną na Wydziale Ekonomii Politechniki Warszawskiej oraz podyplomowych studiach menedżerskich na SGH w Warszawie. Z pracy czerpie radość i satysfakcję, wykonuje ją z pasją i zaangażowaniem, nie stosuje półśrodków.