Medycyna estetyczna Warszawa – VIVA DERM

Leczenie choroby Peyroniego

Opcja leczenia dla pacjentów w drugiej fazie choroby Peyroniego, gdy ustępują zupełnie dolegliwości bólowe ale w penisie pozostała włóknista płytka, która powoduje skrzywienie penisa (nawet do stopnia uniemożliwiającego odbycie satysfakcjonującego stosunku).

Leczenie polega na podaniu bezpośrednio do płytki preparatu enzymatycznego, który z czasem rozpuszcza i uelastycznia płytkę. Po zabiegu penis zabezpieczony jest opatrunkiem, którychroni przed wystąpieniem nasilonego obrzęku i krwiaka. Po podaniu leku konieczne jest wykonywanie ćwiczeń rozciągających płytkę – najpierw przez lekarza, później przez samego pacjenta.

Każdy cykl leczenia (dwukrotne podanie leku i codzienne rozciąganie płytki), trwa 6 tygodni i jest to leczenie dobrze tolerowane przez pacjentów (bardzo rzadko występują wszelkie powikłania).