Leczenie choroby Peyroniego

Opcja leczenia dla pacjentów w drugiej fazie choroby Peyroniego, gdy ustępują zupełnie dolegliwości bólowe ale w penisie pozostała włóknista płytka, która powoduje skrzywienie penisa (nawet do stopnia uniemożliwiającego odbycie satysfakcjonującego stosunku).

Leczenie polega na podaniu bezpośrednio do płytki preparatu enzymatycznego który z czasem rozpuszcza i uelastycznia płytkę. Po zabiegu penis zabezpieczony jest opatrunkiem, który zabezpiecza przed wystąpieniem nasilonego obrzęku i krwiaka. Po podaniu leku konieczne jest wykonywanie ćwiczeń rozciągających płytkę - najpierw przez lekarza, później przez samego pacjenta.

Każdy cykl (dwukrotne podanie leku i codzienne rozciąganie płytki) leczenia trwa 6 tygodni i jest to leczenie dobrze tolerowane przez pacjentów (bardzo rzadko występują wszelkie powikłania).