KOMUNIKATY

Szanowni Państwo

W związku z uzyskiwanymi od pewnego czasu informacjami na temat prowadzonej przeze działalności w zakresie współpracy z innymi przedsiębiorcami, pragnę przekazać Państwu informacje dotyczące oznaczonych znakiem "Viva-Derm" wytwarzanych i wprowadzanych do obrotu przez spółkę pod firmą Blau Farma Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 94 (dalej "Blau Farma") produktów – preparatów do pielęgnacji i ochrony skóry pod nazwą "Glamuren", "Laktocer +Zn", "Hialucell 4900" i "Hialuskin 4900".

Informuję zatem i oświadczam, iż:

  1. wskazane powyżej produkty powstały bez jakiejkolwiek współpracy i pomocy z mojej strony,
  2. nie mają one żadnego związku z moją osobą ani też prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą pod firmą "Barbara Walkiewicz-Cyrańska Centrum Dermatologii Estetycznej i Laserowej Viva-Derm",
  3. produkty te nie są produkowane na podstawie jakiejkolwiek licencji udzielonej przeze mnie,
  4. nie zachodzi żaden związek pomiędzy Blau Farma a działalnością gospodarczą prowadzoną pod firmą "Barbara Walkiewicz-Cyrańska Centrum Dermatologii Estetycznej i Laserowej Viva-Derm" które to podmioty są osobnymi podmiotami gospodarczymi, bez powiązań osobowych, kapitałowych ani umownych;
  5. nie jestem wspólnikiem ani pracownikiem Blau Farma ani też nie świadczę żadnych usług na rzecz Blau Farma, w szczególności usług doradczych ani reklamowych dotyczących produktów.


Jestem przekonana, że powyższe informacje wyjaśniają w sposób jasny i pełny wszelkie Państwa wątpliwości dotyczące mojej rzekomej współpracy z firmą Blau Farma.

dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska
Centrum Dermatologii Estetycznej i Laserowej Viva-Derm