Medycyna estetyczna Warszawa – VIVA DERM

dr Przemysław Brzóska

Absolwent Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – Wydziału Lekarskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging (PTMEiA). Zagadnienia teoretyczne i umiejętności praktyczne, z zakresu zastosowania preparatów toksyny botulinowej i kwasu hialuronowego w medycynie estetycznej, opanował już w trakcie stażu szkoleniowego w Klinice Esmediqua, pod bezpośrednią opieką dr Krzysztofa Widerkiewicza. Następnie swoje umiejętności pogłębiał w trakcie studiów w Podyplomowej Szkole Medycyny Estetycznej PTMEiA. Nieustannie dba o doskonalenie swojego warsztatu i poszerzanie doświadczenia, uczestnicząc w wielu starannie dobieranych konferencjach naukowych i specjalistycznych kursach szkoleniowych (Masterclass), w dziedzinie zaawansowanych zabiegów medycyny estetycznej. W estetyce lekarskiej specjalizuje się w zabiegach: kompleksowej rewitalizacji skóry twarzy, łącząc ze sobą najnowocześniejsze techniki medycyny estetycznej.