Medycyna estetyczna Warszawa – VIVA DERM

dr n. med. Łukasz Szczerbiński

endokrynolog 

Doktor nauk medycznych. Adiunkt w Centrum Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, gdzie koordynuje prace Pracowni Medycyny Personalizowanej oraz pracownik Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych UMB. Ukończył z wyróżnieniem kierunek lekarski oraz studia podyplomowe medycyny estetycznej dla lekarzy. Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anty-Aging, Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą (EASD). Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w renomowanych ośrodkach zagranicznych – Uniwersytecie Harvarda, Uniwersytecie w Chicago czy Karolinska Institute. W swojej działalności naukowej zajmuje się rolą mechanizmów genetycznych i epigenetycznych w patogenezie chorób endokrynologicznych oraz procesie starzenia i ich praktycznym zastosowaniem w medycynie estetycznej. Autor kilkunastu publikacji w krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych, wykładowca na licznych konferencjach specjalistycznych, kierownik pięciu grantów naukowych oraz kilkukrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W Viva-Derm odpowiada za innowacyjne spersonalizowane terapie anti-aging oraz konsultacje endokrynologiczno-metaboliczne.