Medycyna estetyczna Warszawa – VIVA DERM

dr Iwona Patejuk-Mazurek

doktor nauk medycznych, specjalista psychiatrii i specjalista terapii środowiskowej, psychoterapeuta.

Ukończyła z wyróżnieniem studia medyczne na Akademii Medycznej w Lublinie, jednakże pracą naukowo-dydaktyczną i uzyskaniem tytułu doktora nauk medycznych związana przez wiele lat z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Absolwentka podyplomowych studiów zarządzania w służbie zdrowia oraz 4-letniego kursu psychoterapii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Była pracownikiem dydaktyczno-naukowym w Katedrze Interdyscyplinarnych Studiów nad Niepełnosprawnością Akademii Pedagogiki Specjalnej. Obecnie prowadzi Centrum Zdrowia Psychicznego w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie.

W pracy klinicznej jej zainteresowania skupiają się wokół zaburzeń psychicznych dorosłych, a szczególnie depresji, zaburzeń nerwicowych, choroby afektywnej dwubiegunowej i schizofrenii. Zajmuje się również leczeniem fibromialgii i zaburzeń snu. Farmakoterapię łączy z oddziaływaniami psychoterapeutycznymi. Oprócz pracy klinicznej i dydaktycznej, prowadzi szkolenia z zakresu psychiatrii i komunikacji dla lekarzy i innych grup zawodowych. Była i jest badaczem w międzynarodowych badaniach klinicznych, jest autorką i współautorką rozdziałów w podręcznikach oraz opracowań naukowych z obszaru psychiatrii, arteterapii, komunikacji oraz poradników o chorobach psychicznych dla pacjentów i ich rodzin.

Stale rozwija swoje kompetencje poprzez udział w konferencjach w kraju i zagranicą, jako uczestnik oraz wykładowca.

Od wielu lat zaangażowana w działalność Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego na poziomie centralnym oraz Oddziału Warszawskiego PTP.